Εταιρεία

Η Εταιρία A.H.TAdvanced Heating Technologies Ltd είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία Ηλεκτρικής Θέρμανσης Δαπέδου ( ΗΘΔ ) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύριος στόχος της εταιρίας είναι η προώθηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στον τομέα της οικολογικής θέρμανσης βασιζόμενη στην επαναστατική και αποκλειστική τεχνολογία της Άμορφης Μεταλλικής Ταινίας ΑΗΤ ( ΑΗΤ Advanced Amorphous Metal Ribbon Technology).

H Άμορφη Μεταλλικής Ταινία με το εξαιρετικά μικρό πάχος  των +25 μ (μικρόν), είναι αποτελεσματικότερη από τα κοινά θερμαντικά ηλεκτρικά σύρματα για τους ακόλουθους βασικούς λόγους:

  • Ελλειψη οποιασδήποτε κρυσταλλικής δομής
  • Μεγάλη θερμαντική επιφάνεια
  • Χαμηλή μάζα
  • Χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας
  • Χαμηλότερες απαιτήσεις μόνωσης
  • Χαμηλό κόστος

Τα θερμαντικά υλικά της Α.Η.Τ. εμφανίζουν πρωτοφανή αντοχή και θερμική σταθερότητα , καθώς και μοναδικούς τρόπους συναρμολόγησης.

Τα Συστήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ΑΗΤ είναι κατάλληλα για τις περισσότερες επιφάνειες.

Η Εταιρία A.H.TAdvanced Heating Technologies Industrial Group Srl εδρεύει στην Ελβετία και τα προϊόντα της παράγονται στην Ευρώπη και εξάγονται σε π’εραν των 50 χωρών παγκοσμίως.