Τεχνολογία

Τι είναι η Άμορφη Μεταλλική Ταινία/Κορδέλα;

Άμορφα μεταλλικά κράματα, που συχνά αναφέρονται ως μεταλλικά γυαλιά, είναι σχετικά νέα υλικά, κυρίως διαθέσιμα σε μορφή λεπτών ταινιών/κορδελών. Αυτά παρασκευάζονται από τετηγμένα μεταλλικά κράματα με μια ταχεία τεχνική ψύξεως. Στην τεχνική αυτή μία ταινία τηγμένου μεταλλικού κράματος χύνεται επάνω σε ένα ταχέως περιστρεφόμενο τύμπανο χαλκού.

Λόγω της λεπτότητας των ταινιοειδών 20 έως 30 μικρά, η ψύξη γίνετε πολύ γρήγορα ( ρυθμός ψύξης   περίπου 1.000.000 βαθμούς / δευτερόλεπτο). Δεδομένου ότι η στερεοποίηση γίνεται τόσο γρήγορα, δεν δημιουργείται κρυσταλλική δομή στην άμορφη λεπτή ταινία/κορδέλα (το πλάτος κυμαίνεται από μερικά χιλιοστόμετρα έως 10 εκατοστά).

Τι το ιδιαίτερο έχουν οι  Άμορφες Μεταλλικές  Ταινίες/Κορδέλες;

Προφανώς, η έλλειψη οποιασδήποτε κρυσταλλικής δομής στην άμορφη μεταλλική ταινία/κορδέλα είναι μοναδικό.

Το ομογενές, χωρίς κρυσταλλική δομή άμορφο μεταλλικό κράμα, παρέχει μοναδικές μηχανικές, αντιδιαβρωτικές και μαγνητικές ιδιότητες. Καθιστά τα άμορφα μεταλλικά κράματα ανώτερα σε πολλούς τομείς από  τα πιο κοινά μέταλλα με  κρυσταλλικές δομές.

Η τεχνολογία της ΑΗΤ για Άμορφη Μεταλλική Ταινία/Κορδέλα

Η επαναστατική τεχνολογία της  ΑΗΤ για την άμορφη μεταλλική ταινία/κορδέλα, της  επιτρέπει να ανάπτυξη μεθόδων για την εφαρμογή των ταινιών σε διάφορες επιφάνειες, προσθέτοντας σε αυτή μόνωση και πρόσθετες ιδιότητες όπως συγκινητικότητα.

Οι ΑΗΤ Άμορφες Μεταλλικές  Ταινίες/Κορδέλες είναι πολύ πιο αποτελεσματικά θερμαντικά στοιχεία από τα συνηθισμένα καλώδια θέρμανσης επειδή παρέχουν τα ακόλουθα:

Μια ασφαλή πηγή θερμότητας

Τα θερμαντικά στοιχεία που βασίζονται σε άμορφες ταινίες/κορδέλες, λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και συνεπώς είναι πιο ασφαλή και λιγότερο επικίνδυνα για το χρήστη. Δεν υπάρχει κίνδυνος από καύση  οξυγόνου ή σκόνης, δεν υπάρχουν  φλόγες, δεν υπάρχει αίσθημα ασφυξίας ή δυσάρεστων οσμών και όσο το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί ,υπάρχει πλήρες σύστημα  ελέγχου ασφαλείας ενσωματωμένο .

Ανώτερη απόδοση θέρμανσης

Λόγω της μικρής μάζας των θερμαντικών στοιχείων της ΑΗΤ, αποδίδουν πολύ καλύτερα από τα συνηθισμένα  στοιχεία θέρμανσης. Πράγματι, η άμορφη ταινία/κορδέλλα θα αρχίσει να θερμαίνει ταχύτερα από το παραδοσιακό είδος. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο

ενεργειακά αποδοτική , με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση στους  λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μακροβιότητα

Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας του θερμαντικού στοιχείου (28-30 βαθμών Κελσίου) έχουμε μακροβιότητα του συστήματος.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση AHT  προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με το καλοριφέρ σε τρεις βασικούς τομείς. Απώλειες  από τα παράθυρα είναι πολύ Κτήρια χαμηλότερες. Απώλειες από την οροφή  είναι χαμηλότερες, επειδή η θερμοκρασία στο ύψος της οροφής είναι χαμηλότερη. Απώλειες από τούς τοίχους  και αλλαγές θερμοκρασίας του αέρα είναι χαμηλότερες επειδή οι θερμοκρασία του αέρα του δωματίου είναι χαμηλότερη , αλλά  παρέχοντας ταυτόχρονα το ίδιο επίπεδο άνεσης.

Κατάλληλο για όλα τα Κτήρια

Η Ηλεκτρική Θέρμανση Δαπέδου ΑΗΤ είναι κατάλληλη για κάθε τύπο κτιρίου, είτε πρόκειται για νεόκτιστο ή ανακαίνιση.

Κατάλληλο για όλα τα  Δάπεδα

Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας (28-30 βαθμών Κελσίου) λειτουργίας του θερμαντικού στοιχείου της ΑΗΤ, μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας κάτω από κάθε τύπο δαπέδου ακόμα και ξύλινα δάπεδα ,παρκέ και χαλιά, χωρίς την παραμικρή πιθανότητα ζημιάς.

Μεγάλη Επιφάνεια Θερμικής Μεταφοράς

Λόγο της μεγάλης επιφάνειας της άμορφης ταινίας/κορδέλας ,το σύστημα της ΑΗΤ θα φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο ισχύος  σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Χαμηλότερο κόστος μόνωσης

Η άμορφη ταινία/κορδέλα μπορεί να επικαλύπτεται με  διαφορετικούς τύπους πολυμερούς μόνωσης , και λόγο της χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας της σε αντίθεση με τα θερμικά σύρματα, απαιτείται λιγότερο δαπανηρή μόνωση.

Αμελητέα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Μετρήσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που παράγονται από τα ΑΗΤ θερμαντικά πλέγματα απόδειξαν ότι οι ηλεκτρομαγνητικές τιμές είναι αμελητέες σε σύγκριση με τα  αποδεκτά επίπεδα EMF. Τα θερμαντικά πλέγματα ΑΗΤ έχουν περάσει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και  έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Άλλα πλεονεκτήματα

Το σύστημα  AHT έχει και άλλα σαφή πλεονεκτήματα. Είναι η πιο άνετη και φυσική μορφή θέρμανσης. Είναι διακριτική, ασφαλής και αθόρυβη. Χωρίς κόστος συντήρησης. Μπορεί να συμπληρώσει  άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας – π.χ. λέβητες συμπύκνωσης, ηλιακούς συλλέκτες, αντλίες θερμότητας και συστήματα συνδυασμένης  θερμότητας και ηλεκτρισμού. Η εγκατάσταση του συστήματος  ΑΗΤ είναι εύκολη και οικονομική.